Llicències d’obertura:

                                                                                    

La correcta implantació d’un magatzem és una condició imprescindible per optimitzar l’operativitat en funció dels articles a emmagatzemar i del nombre de rotacions previstes.

L’elecció de la nau industrial o del local destinat a allotjar aquesta activitat, és especialment important per poder complir els singulars requeriments en la protecció contra incendis.

Els nostres tècnics dissenyen les solucions més apropiades per aconseguir el correcte funcionament del magatzem, estudiant tots aquests aspectes a tenir en compte en la implantació:

 • Bona comunicació.
 • Proximitat geogràfica als clients.
 • Maniobrabilitat dels camions.
 • Nombre i característiques dels molls de càrrega – descàrrega.
 • Condicions de protecció contra incendis.
 • Disseny del sistema d’emmagatzematge.
 • Estimació de la superfície i volum necessaris.
 • Selecció dels industrials més adequats.
 • Contractació de subministraments.
 • Obtenció de les diferents llicències necessàries.
 • Seguiment de tots els processos.

 
Alguns exemples del nostre treball: