Els nostres serveis per:

Si ets emprenedor, a OFIPROJET podem oferir-te els següents serveis:

 • Assessorament en la selecció de local per a la implantació del teu nou negoci o un trasllat.
 • Tramitació integral de tots els permisos, llicències i autoritzacions necessàries. A OFIPROJET entenem que l’emprenedor ha de destinar totes les seves energies a tirar endavant la seva idea i el seu nou negoci. Per això, ens oferim a realitzar tots els tràmits pertinents, que sovint són feixucs, i que la nostra àmplia experiència ens orienta per agilitzar i resoldre amb tota celeritat qualsevol imprevist.
 • Col·laboració en el disseny de la planta productiva (lay out) o del local.
 • Ajuda en la selecció d’industrials i comparativa de pressupostos per a la realització de les obres i instal·lacions necessàries de condicionament, o si ho prefereixes, un claus en mà, i nosaltres ens ocupem de la realització de l’obra.

Més de 200 projectes de reforma de la instal·lació elèctrica en edificis d’habitatges i aparcaments, realitzats en els últims 4 anys, avalen la nostra experiència en el camp de les inspeccions periòdiques.

A OFIPROJET podem oferir a les comunitats i als administradors de finques, els següents serveis:

 • Sol – licitud d’inspecció periòdica de la instal·lació elèctrica de la finca. Consulta’ns si en cal a la teva finca!
 • Anàlisi de les actes d’inspecció i proposta de solucions alternatives més econòmiques o més convenients per a la Comunitat..
 • Projecte de reforma de les instal·lacions..
 • Ajuda en la selecció d’industrials i comparativa de pressupostos per a la realització de les obres i instal·lacions de condicionament, o si ho prefereixes, un claus en mà, i nosaltres ens ocupem de la realització de l’obra.
 • Control i direcció en obra dels treballs d’adequació.
 • Tramitació de les legalitzacions i seguiment dels treballs fins a la resolució favorable de les actes.

A més, també oferim:

 • Peritatges
 • Disseny i càlcul d’instal·lacions de fontaneria, grups de pressió, sanejament i sortides de fums 
 • Tramitació de llicències de gual
 • Tràmits diversos amb les companyies subministradores
 • Tramitació de permisos d’obres

Si ets instal·lador i necessites un tècnic amb experiència i agilitat, pots comptar amb OFIPROJET, que t’ofereix els següents serveis:

 • Disseny i càlcul d’instal·lacions.
 • Tramitació d’altes i ampliacions (aigua, gas, subministrament elèctric, abastament d’aigua contra incendis) amb les companyies subministradores.
 • Tramitació de la legalització de les instal·lacions.

A OFIPROJET tenim una experiència de més de 40 anys al sector de la construcció, col·laborant coordinadament amb arquitectes, promotors i constructors, proposant solucions que, respectant els projectes originals, aporten un valor afegit en incorporar de forma racional les noves tecnologies i ajustant al màxim els costos d’execució.

Alguns dels serveis són:

 • Projectes executius d’instal·lacions
 • Elaboració d’estat d’amidaments
 • Tramitació de llicències (aparcaments, instal·lacions d’energia solar tèrmica, aigües grises, etc ..)
 • Certificació energètica d’edificis
 • Tramitació d’altes i ampliacions (aigua, gas, subministrament elèctric, abastament d’aigua contra incendi) amb les companyies subministradores
 • Direcció d’obra
 • Tramitació de la legalització de les instal·lacions

A OFIPROJET tenim una experiència de més de 40 anys al sector de la construcció, col·laborant coordinadament amb arquitectes, promotors i constructors, proposant solucions que, respectant els projectes originals, aporten un valor afegit en incorporar de forma racional les noves tecnologies i ajustant al màxim els costos d’execució.

Alguns dels serveis són:

 • Projectes executius d’instal·lacions
 • Elaboració d’estat d’amidaments
 • Tramitació de llicències (aparcaments, instal·lacions d’energia solar tèrmica, aigües grises, etc ..)
 • Certificació energètica d’edificis
 • Tramitació d’altes i ampliacions (aigua, gas, subministrament elèctric, abastament d’aigua contra incendi) amb les companyies subministradores
 • Direcció d’obra
 • Tramitació de la legalització de les instal·lacions