Llicències d’obertura:

                                                                                    

A OFIPROJET tenim una àmplia experiència en la legalització d’activitats de tot tipus, aportant les solucions tècniques òptimes per al negoci.

Atès que hi ha una extensa normativa d’obligat compliment per a cada tipus d’activitat, i diferent en cada població, a OFIPROJET assessorem en la implantació, en el desenvolupament i en l’execució de les instal·lacions, per orientar els tràmits de la forma més senzilla i econòmica possible.

I un cop iniciats els tràmits realitzarem un seguiment exhaustiu de l’expedient fins a la seva resolució positiva, responent a la confiança que els nostres clients ens han dipositat.

Bars i restaurants

Comerços

Comerços alimentaris

Indústries

Magatzems

Centres educatius

 
Alguns exemples de negocis als quals hem assessorat en l’obtenció de llicències d’obertura: