Llicències d’obertura:

                                                                                  

Per obtenir la llicencia per vendre productes alimentaris cal realitzar un tràmit relativament senzill si el local compleix amb els requisits tècnics adequats a l’activitat.

Donada la diversitat de normativa a aplicar, a OFIPROJET t’assessorem en tot el recorregut, des de la cerca del local òptim pel teu negoci, fins a l’obtenció de la llicència.

Podem ajudar-te en tots els passos:

  • Executem les reformes per a la implantació.
  • Els tràmits per a la contractació en les companyies subministradores.
  • Finalment l’obtenció de la llicència per a la teva activitat.

 
Alguns exemples de comerços als quals hem assessorat en l’obtenció de la llicència d’obertura: