Llicències d’obertura:

                                                                                    

Les llicències de restauració es caracteritzen pels matisos que les defineixen i que resulten clau en els tràmits davant de l’administració.

Donada la diversitat de normativa a aplicar, a OFIPROJET t’assessorem en tot el recorregut, pas per pas:

  • Recerca del local òptim, que reuneixi totes les condicions tècniques requerides per la normativa aplicable.
  • Executem les reformes per a la implantació.
  • Els tràmits per a la contractació en les companyies subministradores.
  • Finalment l’obtenció de la llicència per a la teva activitat.

 
Alguns exemples del nostre treball:

                      
 
Per temes concrets que poden afectar al teu local, pots veure els articles tècnics que hem publicat al nostre blog: