Llicències d’obertura:

                                                                                    

Per iniciar una activitat de centre educatiu és necessari des d’un principi definir el servei que volem oferir, l’abast, i les dimensions del mateix, i consultar si és el Departament d’Ensenyament qui el regula.

A OFIPROJET l’assessorem en tot el recorregut, des de la recerca del local òptim per al teu negoci, fins a l’obtenció de la llicència.

Podem ajudar-te en tots els passos:

  • Recerca del local òptim, que reuneixi totes les condicions tècniques requerides per la normativa aplicable.
  • Executem les reformes per a la implantació.
  • Finalment l’obtenció de la llicència per a la teva activitat.

 
Alguns exemples de centres educatius que hem assessorat en l’obtenció de la llicència d’obertura: