Llicències d’obertura:

                                                                                    

La correcta elecció de la nau industrial on es vol realitzar una activitat, és un factor clau per aconseguir estalvis molt importants en les obres i en les instal·lacions a realitzar, i escurçar considerablement el temps necessari per iniciar una activitat.

A OFIPROJET podem assessorar-vos en l’elecció de la nau apropiada, valorant els aspectes tècnics com són les característiques constructives, que han de permetre complir tots els requisits exigibles per les diferents normatives, o les característiques particulars de l’activitat que es vulgui desenvolupar.

Els nostres tècnics dissenyen les solucions més apropiades per aconseguir el correcte funcionament del centre de treball que es vol implantar, i realitzen un seguiment exhaustiu de tot el procés fins a la seva finalització.

Els punts clau d’aquest procés són:

  • Elecció correcta de la nau industrial.
  • Projectar les obres i instal·lacions necessàries.
  • Selecció dels industrials més adequats.
  • Contractació de subministraments.
  • Obtenció de les diferents llicències necessàries.
  • Seguiment de tots els processos.

 
Alguns exemples d’indústries a les que hem assessorat en l’obtenció de les llicències d’obertura: