Eficiència energètica

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’HABITATGES, LOCALS I EDIFICIS

La certificació d’eficiència energètica és la classificació estàndard per valorar l’optimització de l’energia usada en els edificis en el seu ús habitual.

La classificació es realitza mitjançant un estudi detallat de l’ús de l’edifici, de la seva disposició geogràfica, de la seva envolvent i de les instal·lacions de calefacció, refrigeració, aigua calenta sanitària i il·luminació que disposa. El resultat es materialitza en una etiqueta d’eficiència energètica que pot variar des de la classe A, per als energèticament més eficients, a la classe G, per als menys.

El RD 235/2013 estableix l’obligació de disposar del certificat d’eficiència energètica en qualsevol operació de compra / venda o lloguer d’un habitatge, tant si és nou com de segona mà. Aquesta mesura proporciona una dada objectiva amb què valorar i comparar les prestacions energètiques de diferents habitatges, i així promoure la implantació de mesures d’estalvi energètic entre els propietaris.

A OFIPROJET realitzem l’auditoria d’eficiència energètica, utilitzant les eines reconegudes pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

CONSULTORIA ENERGÈTICA

La realització d’una auditoria dels consums energètics permet identificar i implantar mesures d’estalvi i eficiència energètica amb l’objectiu de minimitzar els costos en aquests consums.

A OFIPROJET realitzem l’estudi detallat de consums i costos energètics i una anàlisi de la tarifació aplicada, per oferir unes mesures de millora analitzades segons diversos factors: viabilitat econòmica, inversió necessària, temps de retorn, estalvi anual i tones de CO2 reduïdes.