NORMATIVA:

En aquesta secció hem incorporat un recopilatori de diferents arxius amb informació tècnica i normativa, sobre diversos temes relacionats amb la nostra activitat d’enginyeria.

Els nostres tècnics han seleccionat aquells documents que creuen que poden ser d’interès i s’anirà ampliant el llistat de forma continuada amb noves aportacions i actualitzacions.

Pots accedir a la carpeta general de RECURSOS clicant aquí, o en les carpetes específiques del llistat:

 Accessibilitat                                                                                                           Activitats

 Aïllament acústic                                                                                                     Alta tensió

 Enllumenat                                                                                                              Baixa tensió

 Catàlegs                                                                                                                  CTE

 Energia solar                                                                                                          Estructures

 Gas natural                                                                                                             Instal. Tèrmiques edificis

 Legionel·la                                                                                                              Llei de protecció de dades

 Plans d’autoprotecció                                                                                            Productes químics

 Propietat horitzontal                                                                                               Protecció incendis

 Residus                                                                                                                  Telecomunicacions

 Urbanisme