Instal·lacions:

A OFIPROJET tenim una àmplia experiència en la implantació de noves instal·lacions o modificació de les ja existents.

La realització dels projectes es planteja sempre unint els requeriments tècnics amb la normativa existent en cada camp, i per descomptat intentant donar la solució més favorable als interessos del client. Un bon disseny donarà com a resultat un bon funcionament i un estalvi en els costos de consum i manteniment.

En el cas de les legalitzacions, tutelem tot el procés fins a la consecució del permís, contactant amb les EICs (Entitats d’Inspecció i Control) i certificant nosaltres mateixos, en el cas d’instal·lacions elèctriques, o instal·ladors autoritzats de la nostra confiança, en altres casos.

Tots els treballs d’Enginyeria es realitzen basant-se en les normatives vigents com el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), la Llei d’ordenació en l’Edificació (LOE), i la resta de normatives, decrets, lleis, directives Europees, etc. Estem en constant evolució i aprenentatge de les noves normatives i reglaments que es van publicant, i sempre en coneixement dels canvis.

Si té qualsevol necessitat, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres. Oferim un servei integral d’Enginyeria.

  • Instal·lacions elèctriques en baixa tensió
  • Protecció contra incendis
  • Gasos combustibles
  • Energia solar tèrmica
  • Calefacció, climatització i acs
  • Fontaneria i sanejament
  • Telecomunicacions

 
Alguns exemples del nostre treball: