OFIPROJET certifica l’eficiència energètica de la seu de Porsche a Barcelona

OFIPROJET ha realitzat la certificació energètica de l’edifici de Porsche al carrer Botànica de l’Hospitalet de Llobregat, a escassos metres de la Fira de Barcelona.

Per fer-ho, s’han analitzat els tancaments, les instal·lacions tèrmiques i la il·luminació i s’ha determinat el consum d’energia primària i les emissions de CO2, necessàries per mantenir els nivells estàndard de confort a l’edifici.

D’aquesta manera obtenim la qualificació energètica i disposem de dades suficients per determinar quines mesures aconseguirien un estalvi energètic i què suposaria econòmicament aquest estalvi.

Certificat d’eficiència energètica

Des del 1 de juny és necessari el Certificat d’Eficiència Energètica per a qualsevol compravenda o contracte de lloguer d‘un immoble.

El Certificat d’Eficiència Energètica valora l’evolvent de l’edifici i els sistemes de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària dels què disposa, i a més inclou unes recomanacions de mesures de millora per a reduir el consum energètic global, econòmicament viables.

Amb el Certificat s’obté l’Etiqueta Energètica, amb la informació sobre el consum d’energia i les emissions de CO2 anuals en l’ús habitual de l’immoble i qualificat en una escala de la A a la G.

La validesa és de 10 anys.

             

Per conèixer més sobre el nostre servei de Certificació Energètica, accedeix a aquesta pàgina.

Foto flickr