Classificació de les activitats de restauració a Barcelona

* Aquesta condició pot no ser d’aplicació si es justifica que tots els elements són elaborats per una empresa de catering. En aquest cas podran instal·lar-se equips d’escalfament amb una potència elèctrica inferior a 5 kW.

Actualment els establiments de restauració es classifiquen per categories que determinaran els requisits que els són d’aplicació, com s’aprecia en la taula del gràfic.

En tots els casos serà necessari que el local disposi d’un magatzem, d’una sala per a escombraries i dos lavabos (un dels quals haurà habilitar per a minusvàlids).

Atesa la complexitat d’aquest tipus d’activitats, OFIPROJET sempre recomana que un tècnic visiti l’establiment, amb el propòsit d’assegurar que compleix amb el que estableix la normativa actual.

En OFIPROJET t’assessorem en el tràmit de totes les llicències d’obertura per al teu bar o restaurant. Fes un cop d’ull als nostres serveis: Llicències d’Obertura restauració.

 

Instal·lació de sortides de fums (xemeneies) a Bars i Restaurants

Els establiments de restauració que disposen d’elements de cocció, estan obligats a extraure els fums de derivats de la cocció, mitjançant una instal·lació composada de xemeneia i campana extractora.

Els aspectes a tenir presents, són els següents:

  • El diàmetre o secció de la xemeneia, haurà de ser adequat a les dimensions de la campana extractora, als equips de ventilació i a la potència tèrmica dels elements de cocció.
  • Haurà de conduir els fums a l’exterior, sobresortint 1 metre per sobre de qualsevol edificació situada en un radi de 10 m al voltant.
  • Si el recorregut de la xemeneia transcorre per forats arquitectònics de l’edifici, pròxim a finestres, etc, caldrà tenir en compte aspectes com el nivell sonor emès o l’estabilitat al foc.
  • Caldran registres en els canvis de direcció o trams horitzontals.
  • El dimensionament del motor de ventilació (potència, nivell de soroll i comportament davant del foc) dependrà dels punts anteriors.
  • Si la potència tèrmica dels equips de cocció als que abasteix superen els 20 Kw, serà necessari un sistema automàtic d’extinció d’incendis en la pròpia instal·lació d’extracció de fums.

 
Pel cost econòmic que suposa, i per la complexitat de la instal·lació, OFIPROJET sempre recomana l’assessorament d’un tècnic qualificat i amb experiència en el disseny d’una instal·lació d’extracció de fums.

¿Com afecta el PLÀ D’USOS de Barcelona als Bars i Restaurants?

La proliferació d’establiments de restauració en algunes zones de Barcelona ha portat als Districtes a delimitar el nombre de llicències, amb l’objectiu d’equilibrar l’oferta de restauració davant d’altres usos.

Districtes com Ciutat Vella, Gracià, Sarrià i Eixample disposen de Plans d’Usos que regulen les condicions d’emplaçament de noves llicències d’establiments de restauració.

Serà necessari, abans de res consultar el Pla d’Usos que l’afecti i en alguns casos, sol·licitar un informe urbanístic previ, pel qual, els serveis tècnics del Districte avaluaran la viabilitat de les noves implantacions.

En alguns casos, l’obtenció de la llicència està condicionada al tancament d’algun local de restauració de la zona, en altres, serà necessari comprovar si la densitat d’establiments de restauració (nombre d’establiments / superfície) està esgotada, mentre que en determinades àrees de la ciutat, l’obertura de nous establiments de restauració no està permesa.

Per tant, i atès que hi ha la possibilitat que no sigui autoritzable l’obertura d’un local en un emplaçament determinat, OFIPROJET sempre recomana que abans de comprar o llogar un local, es faci una visita amb un tècnic per constatar que l’establiment compleixi amb el que estableix la normativa actual.

 

FUTBOLMANIA

Hem finalitzat amb èxit els treballs d’ampliació de la botiga de Ronda San Pau 25, un espai de gairebé 2.000 m2 que s’ha convertit en la botiga dedicada al futbol més gran d’Espanya.
Els treballs d’enginyeria realitzats per Ofiprojet han consistit en el càlcul, disseny i legalització de les instal·lacions i la tramitació i obtenció de la llicencia d’obertura.
Si us agrada el futbol, no podeu deixar de visitar-la.

Page 2 of 212