Claus per a l’èxit en la teva aventura empresarial: L’empresari neix

Un empresari ha de ser una persona creativa, intuïtiva, lluitadora, amb iniciativa i inquietuds i amb capacitat per liderar equips.

Hi ha persones que es troben còmodes quan se’ls marquen unes tasques a realitzar, i sens dubte poden arribar a ser els millors en la seva especialitat. Però això no és suficient.

El perfil d’un empresari ha d’oferir un plus.Per a que una persona tingui el perfil adequat per ser empresari o directiu d’una empresa, ha de reunir unes característiques especials.

Un empresari ha de tenir una mentalitat oberta que li permeti realitzar un anàlisi complert del seu sector. Ha de plantejar tots els objectius possibles i d’ells triar els que vol portar a la pràctica.

Per això, ha de dissenyar i organitzar tota la infraestructura que necessita l’empresa per a la seva creació i desenvolupament, tant pel que fa a mitjans humans com materials. Ha de prioritzar convenientment els objectius i administrar amb habilitat els mitjans de què disposa.

Els emprenedors gaudeixen del risc de la seva llibertat de decisió.

Un bon plantejament inicial és fonamental per assolir l’èxit empresarial.

… I en el pròxim capítol ………

L’empresari es fa.

 

No t’ho perdis!

 

Page 6 of 6 « 56